• Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Xuân Mai Thanh Hóa
  • Diện tích đất nghiên cứu: Đang cập nhật
  • Diện tích đất xây dựng: Đang cập nhật
  • Mật độ xây dựng: Đang cập nhật
  • Loại hình phát triển: Chung cư
  • Quy mô dự án: 03 tòa 24 tầng nổi
  • Phân khu chức năng: Đang cập nhật
  • Tư vấn thiết kế: Đang cập nhật
  • Quản lý dự án & tư vấn giám sát: Đang cập nhật